முல்லைத்தீவு பகுதிகளில் ஆயுதம் கண்டு பிடிப்பு - வீடியோ இணைப்பு

Posted by muhiloosai muhiloosai
Options

கரைமுள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் உள்ள புதுக்குடியிருப்பு , முல்லைத்தீவு .ஆகிய பகுதிகளில் ஆயுதம் கண்டு பிடிப்பு. இவர்களே வைத்துவிட்டு எடுத்திருக்கலாம் என சந்தோகம் எழுந்துள்ளது.